Search Statistics for Recursos educacionais

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Antonio, Davi Gutierrez [UNIFESP] 88 17.92% 0.00
2 subject_keyword:Antirracismo 53 10.79% 0.00
3 type_keyword:Recursos educacionais 51 10.39% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 45 9.16% 0.00
5 author:(1) 40 8.15% 0.00
6 subject_keyword:Educação 40 8.15% 0.00
7 title:(1) 40 8.15% 0.00
8 type:(1) 40 8.15% 0.00
9 subject_keyword:Cultura 28 5.70% 0.00
10 subject_keyword:Educação ambiental 24 4.89% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
491 100.00% 0.13