Search Statistics for Recursos educacionais

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Antonio, Davi Gutierrez [UNIFESP] 86 7.17% 0.00
2 dateIssued_keyword:2016 77 6.42% 0.00
3 subject_keyword:Cultura 63 5.25% 0.00
4 subject_keyword:Antirracismo 54 4.50% 0.00
5 type_keyword:Recursos educacionais 49 4.08% 0.00
6 subject_keyword:Educação 48 4.00% 0.00
7 languageIso_keyword:por 42 3.50% 0.00
8 type_keyword:Outro 42 3.50% 0.00
9 subject_keyword:Gênero 41 3.42% 0.00
10 author:(1) 40 3.33% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1200 100.00% 0.06