Search Statistics for Recursos educacionais

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 languageIso_keyword:por 42 4.41% 0.00
2 type_keyword:Outro 42 4.41% 0.00
3 author:(1) 40 4.20% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 40 4.20% 0.00
5 title:(1) 40 4.20% 0.00
6 type:(1) 40 4.20% 0.00
7 author_keyword:Antonio, Davi Gutierrez [UNIFESP] 39 4.09% 0.00
8 subject_keyword:Cultura 39 4.09% 0.00
9 author_keyword:Barboza, Liane Maria Vargas 38 3.99% 0.00
10 subject_keyword:Gênero 38 3.99% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
953 100.00% 0.07