Search Statistics for Recursos educacionais

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Cultura 47 4.48% 0.00
2 dateIssued_keyword:2016 45 4.29% 0.00
3 languageIso_keyword:por 42 4.00% 0.00
4 type_keyword:Outro 42 4.00% 0.00
5 author:(1) 40 3.81% 0.00
6 title:(1) 40 3.81% 0.00
7 type:(1) 40 3.81% 0.00
8 author_keyword:Antonio, Davi Gutierrez [UNIFESP] 39 3.71% 0.00
9 subject_keyword:Gênero 39 3.71% 0.00
10 author_keyword:Barboza, Liane Maria Vargas 38 3.62% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1050 100.00% 0.06