Search Statistics for Unifesp

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 type_keyword:Tese de doutorado 206 7.07% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 199 6.83% 0.00
3 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 195 6.69% 0.00
4 type_keyword:Artigo 193 6.62% 0.00
5 dateIssued_keyword:[1980 TO 1989] 192 6.59% 0.00
6 dateIssued_keyword:[1970 TO 1979] 156 5.35% 0.00
7 dateIssued_keyword:[1960 TO 1969] 152 5.22% 0.00
8 type_keyword:Dissertação de mestrado 151 5.18% 0.00
9 author_keyword:Ferreira, Lydia Masako [UNIFESP] 143 4.91% 0.00
10 subject_keyword:Humanos 136 4.67% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
2914 100.00% 0.01